Regulatory

Концепція Нової української школи
Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)
Модельні навчальні програми для 1-го класу
Організація процесу
Державний стандарт початкової загальної освіти
Навчальні програми
Компетентності у Новій українській школі. Стандарти початкової школи